19 Φεβρουαρίου 2018
   Διαβάστε αυτή την εβδομάδα 
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 20:42

Αιμοδοσία …. είναι προσφορά Ζωής

Γράφτηκε από τον

 

ΑπόσήμεραΠέμπτη 23/11 μέχριτοΣάββατο 25/11 πραγματοποιείταιστηΛήμνοη 3ηγιατηφετινή  χρονιά  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  καιδεναμφιβάλουμεότιθαέχεικαι  αυτήμεγάλη  συμμετοχή.  Μετηνευκαιρίαδημοσιεύουμε  σχετικόάρθρο  

                Αιμοδοσία .  είναι  προσφορά   Ζωής

Θεόδωρος  Ι  Μπαβέας 

 Τηπρώτη θέση μέσα   στις πανανθρώπινες υποχρεώσεις  , της  ανθρωπιάς, του σεβασμού, της αγάπης , της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού  κατέχει η  εθελοντική  αιμοδοσία ,και  η  δωρεά   μυελού   των   οστών, έτσι ώστε να είναι  υποχρέωση  όλων    των πολιτών,  όχι μόνο  αυτών  οι οποίοι  δίνουν  αίμα ή  αυτών  οι  οποίοι  είναι  φίλοι  της   αιμοδοσίας   Όλοι  πολίτες  και  πολιτικοί θα  πρέπει  να  προάγουμε   και να   στηρίζουμε αυτές τις κοινωνικές αξίες, μέσα εις το χώρο εις τον οποίο  δραστηριοποιούμεθα ,  και κυρίως  την   εθελοντική   αιμοδοσίαΤέλος  οι  πολίτες  από  τη παιδική ηλικία πρέπει να  ενημερώνονται από το σχολείο  και να  συνειδητοποιήσουν  την  μέγιστη σημασία  της  εθελοντικής  αιμοδοσίας   και  την   σπουδαιότητα  και τη μεγάλη αξία   του  αίματος και της  δωρεάς  μυελού  των οστών  για   τη    ζωή   μας

.Οι αιμοδότες  και  οι  φίλοι  της   αιμοδοσίας ,  έχουν   χαρακτηριστεί συνάνθρωποι μας , οι οποίοι έχουν μια ξεχωριστή προσωπικότητα  ,με  ευγενικό χαρακτήρα , διαθέτουν ευαισθησία , και διακρίνονται από  ορισμένα  μεγαλειώδη συναισθήματα  ,  απλά, αλλά τόσο πολύ σημαντικά, όπως της σεμνότητας ,του ανθρωπισμού ,της  αλληλεγγύης της  ανιδιοτέλειας , της φιλανθρωπίας, και της  αγάπης Ώστε  να  προάγουν  και να   στηρίζουν  αυτές  τις   κοινωνικές αξίες, με  πάθος, συνέπεια  και  σοβαρότητα  Στις  κοινωνικές  μας  δραστηριότητες  όλοι  ανεξαρτήτως οι πολίτες και  κυρίως  οι σύλλογοι  και  ιδιαιτέρως  οι  δημοτικές   αρχές, και  όλοι οι φορείς , θα  πρέπει  να   είναι  πρωτεργάτες  σε αυτές   τις  δραστηριότητες ,  και  πρέπει να  έχουν  μέσα   στην   καρδιά   τους τον  ανθρωπισμό  , τον  εθελοντισμό, την  πραγματική    και  ουσιαστική προσφορά   προς  το  κοινωνικό   σύνολο   Η εθελοντική αιμοδοσία δεν  είναι δυνατόν να  άφορα μόνο μια  μικρή  ομάδα   ανθρώπων   αλλά  πρέπει  να κατανοήσουν όλοι  ότι  ανάγκη  αίματος  έχουμε όλοι όταν  βρισκόμαστε σε  δύσκολες περιόδους  της  υγείας  μας  αφού  κανένας δεν γνωρίζει , πότε  και  πως  θα  βρεθεί αντιμέτωπος με  το  πόνο, την αρρώστια , και  τη  δυστυχία 

Όλοι  μας  γνωρίζουμε  ότι  οι  οποιεσδήποτε αντιπαραθέσεις υπάρχουν μεταξύ  μας  κάπου  συναντώνται, και  το  σημείο αυτό συνάντησης είναι  οάνθρωπος , και η  βελτίωση  της  ποιότηταςζωήςγιατηνοποίααγωνιζόμαστε  ο καθένας μας ξεχωριστά, και όλοι μαζί μέσα στην κοινωνία ,εις την οποία ζούμε  και  δραστηριοποιούμεθα. Οι  ψυχικές  μας  δυνάμεις  πρέπει   να  εκδηλώνονται με  θάρρος  αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία ,και κοινωνικές ηθικές  αρετές , έτσι ώστε   να διατηρήσουμε   σήμερα   ορισμένα  ιδανικάμας , τα οποία δύσκολα  μπορεί   να παρασύρει η  σύγχρονη  κοινωνική  σήψη, και γιαυτό αντιδράμε με την αλληλεγγύη  και τον εθελοντισμό   Στην   εθελοντική   αιμοδοσία πρέπει να  συμμετέχουμε  όλοι  μας, και  αυτοί  οι οποίοι  δίνουν  αίμα  και  αυτοί  οι  οποίοι   δεν   μπορούν ,  αλλά  είναι   φίλοιτης   αιμοδοσίας ,Πρέπει  όλοι μας   να   έχουμε   συμμετοχή   σε αυτό  το  υψηλό  έργο  κοινωνικής  ανθρώπινης  αλληλεγγύης,  για  να φτιάξουμε  έτσι   μια   κοινωνία  ηθικά άξια , και   πραγματικά   προοδευτική.

Σήμερα   στην  απάνθρωπη   κοινωνία  εις  την οποία  ζούμε με  τις  οικονομικές  δολοφονίες  και την βαρβαρότητα του  χρήματος, αυτά τα  χαρακτηριστικά λείπουν, και φαντάζουν   περισσότερο,  πιο εντυπωσιακά  στην  κατηφορική   πορεία  την οποία  χωρίς  να  το  θέλουμε ακολουθούμε  Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη των πολιτών  αντιστέκεται ,γιατί εάν δεν αντιδράσουμε συλλογικά όλοι , μας οδηγούν ,και δύσκολα  μπορούμε   να  το διακρίνουμε ,εκεί όπου τα πάντα έχουν  ισοπεδωθεί και πλέον για  πολλούς είναι  οδηγός   το  < ο   θάνατος  σου η   ζωή   μου >  Αναρωτηθήκαμε  ποτέ   εμείς   οι  ίδιοι ,  εάν  σεβόμαστε τον  ίδιο   μας   τον εαυτό ,  και   μετά   τον   συνάνθρωπο  μας ? τι  κάνουμε   στις κοινωνικές μας  εκδηλώσεις  για  τον ανθρωπισμό, τον εθελοντισμό, τη  προσφορά  αίματος και τη  δωρεά  μυελού  των οστών  ποιες είναι οι κοινωνικές ευαισθησίες και αξίες οι οποίες σε πολύ κόσμο έχουν αντικατασταθεί από τον ατομικισμό ,την υποκρισία, την αδιαφορία ,τη φοβία , την απάτη ,τα  σκάνδαλα τη   διαφθορά ,και το ψέμα Το Ψέμα το οποίο  καθημερινά  ακούμε  μέσα στην κοινωνία ,  στη  Βουλή  , στη  Τηλεόραση ,  και  μάλιστα   από  τους  πολιτικούς Πρέπει   να  μάθουμε,  να  γνωρίσουμε ,να  πιστέψουμε  ,να  βοηθήσουμε  όλοι  την εθελοντική  αιμοδοσία ,και  να  προάγουμε   τη  δωρεά μυελού των οστών, αυτό το μυελό  όπου  εκεί  παράγονται  τα  κύτταρα   του  αίματος και η προσφορά αυτού  βοηθάει   σε πολλά  αιματολογικά νοσήματα Η  ενημέρωση  και  η προαγωγή για  την  εθελοντική προσφορά   αίματος είναι απαραίτητη  , έτσι   ώστε   η  χώρα   μας  να  έχει  επάρκεια   αίματος, διότι η έλλειψη του  οποίου  είναι  εμφανής κάθε   χρόνο  κατά  την  θερινή  περίοδο, ώστε   ζητάμε αίμα   από πληθυσμιακά  μικρότερες  χώρες

Δεν  επιτρέπετε   εμείς  να  είμαστε  αδιάφοροι   και μάλιστα   απαιτητικοί, όταν υπάρχει έλλειψη  αίματος και  μάλιστα διαμαρτύρονται  αυτοί  οι  οποίοι  πότε   δεν  έδωσαν  αίμα  Αυτό το σύμπτωμα διαπίστωσα  κατά  τη  διάρκεια   της  θητείας  μου   στο  Νοσοκομείο   Πρέπει να  έχουμε  αυτοδυναμία και   αυτοτέλεια ως   χώρα  με  βάσει  τους  ευρωπαϊκούς  κανονισμούς, και  δεν  πρέπει να ξεχνάμε  ότι  το   πιο  πολυτιμότερο   αγαθό  στο   άνθρωπο   είναι   μόνο   η  ζωή  ,ηοποίαπολλέςφορέςσώζεταιμονόμετο  ΑΙΜΑ .Η προσφορά  του αίματος είναι  η πιο  ιερή  φιλανθρωπική  πράξη , υψηλών  ιδανικώνκαιαισθημάτων   προς  τον  συνάνθρωπο  μας  ,Η προσφορά Αίματος στη  Λήμνο  γίνεται με   πολύ  μεγάλη  συνέπεια  και προγραμματισμό  και κάθε  αιμοδοσία   των κατοίκων  είναι πάντα   εντυπωσιακή  ,είναι μια αληθινή γιορτινή περίοδο στο  Νοσοκομείο  για το  νησί  μας, και  δίνει  ελπίδα  και  σιγουριά  στους  ακρίτες   συνανθρώπους μας Το αίμα είναι  γνωστό   ότι είναι ζωντανός  ιστός  δεν  παράγεται  στο  εργαστήριο και  είναι το μοναδικό  αναντικατάστατο  μέσο για  να σωθεί   μια  ζωή με  μετάγγιση  . Η  μετάγγιση  του  αίματος  αποτελεί  την  πρώτη  μεταμόσχευση ,η  οποία  με  τη  μακρόχρονη  ιστορία  της  έχει σώσει  πολλά εκατομμύρια ανθρώπων.  Είναι μεγάλο  επιστημονικό  επίτευγμα   καιη  εθελοντική  αιμοδοσία  υψίστη  δωρεά,   από  τον  άγνωστο  αιμοδότη , στον  άγνωστο  άρρωστο  συνάνθρωπομας , είναι πράξης ,  μέσα   από  την  οποία ο πολίτης αισθάνεται  ηθικά και  κοινωνικά  καταξιωμένος   στην κοινωνία  της  λιτότητας και  της  φτώχειας  εις  την οποία  ζούμε. Πρέπει  να  βοηθήσουμε  γιανα  μεγαλώσει  αυτό  το   μεγαλόπρεπο   οικοδόμημα  της   εθελοντικής   αιμοδοσίας  τουοποίου  το   μοναδικότουυλικό   είναι    οάνθρωπος,ηαγάπη,  η   θέληση, καιηπροσφορά 

Σήμερα στην εποχή που ζούμε χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους μας , σήμερα όπου τα πάντα αμφισβητούνται όπου η  τεχνολογία καλπάζει ,όπου  ο  κοινωνικός ιστός έχει  σπάσει , όπου το περιβάλλον καταστρέφεται, τραγικές  φυσικές  καταστροφές  πυρκαγιές , πλημμύρες , σεισμοί ,επιδημίες ,πόλεμοι , τρομοκρατία όπου οι ηθικές και κοινωνικές αξίες  καταπατούνται, όπου  το  δίκαιο  επιβάλλεται δια της  βίας , όπου  οι  παράδοξοι παρανοϊκοι και οι γρήγοροι ρυθμοί της  κοινωνίας διαφθείρουν  τις προσωπικότητες  των ανθρώπων και δημιουργούν ένα μέλλον ενός κόσμου  χωρίς  προορισμό…. με προορισμό   το  χάος  Μέσα  σε   αυτή την  κοινωνία  δημιουργείται δραστηριοποιείται αντιστέκεται ο εθελοντισμός και μέσα του περικλείει  αυτό το τεράστιοανθρωπιστικό  έργοτηςεθελοντικήςαιμοδοσίας . Αυτό το  μοναδικό μεγαλούργημα του εθελοντισμού  η  εθελοντική  Αιμοδοσία φτιάχνετε  από  τον άνθρωπο για τον   άνθρωπο για   να   του   δίνει   ζωή      Νοέμβριος  2017

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 20:23

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ !

Γράφτηκε από τον

Μια γεμάτη από εικόνες και καινούριες γνώσεις ημέρα ήταν η σημερινή για τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Μούδρου. Επίσκεψη στην προτομή του μητροπολίτη Λήμνου Ιωακείμ του Χίου στον αύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος θυσιάστηκε στα Ορλωφικά, καθώς σύρθηκε στο προαύλιο του μητροπολιτικού ναού και απαγχονίστηκε στο γεφύρι του παρακείμενου χειμάρρου. Επίσκεψη στην αίθουσα-βιβλιοθήκη της Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου, ένα χώρο-κόσμημα για το νησί της Λήμνου, και ενημέρωση από την υπεύθυνη κ. Παπαδοπούλου Δέσποινα. Ευχαριστούμε θερμά για την υποδοχή, τη φιλοξενία, την ενημέρωση και τα βιβλία που δωρίστηκαν στο σχολείο. Η περιήγησή μας στη Μύρινα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη μας στο Κάστρο, όπου απολαύσαμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου και μάθαμε την ιστορία του και τη σημασία του για το νησί. Ο τόπος μας και η ουσιαστική επαφή με αυτόν είναι το καλύτερο μάθημα ιστορίας

Το Ιδρυμα Π.  Μπουμπουρα για τα επομενα 3 χρόνια θα  καλυπτει  οικονομικα την    αεροδιακομιδή  κάθε κατοίκου της Λήμνου,  όταν αυτό θα  κρίνεται αναγκαίο από τους Γιατρους του Νοσοκομείου της Λήμνου και εφόσον  δεν θα υπάρχει,  τη χρονική εκείνη στιγμή,  διαθέσιμο μέσο  μεταφοράς από  το ΕΚΑΒ. 

 Αυτό το σχέδιο ανακοινώθηκε χθες 22/11 επισήμως σε ειδική εκδήλωση στο ΜΑΡΟΥΛΑ  με τη συμμετοχή του Δημαρχου, Δ. Μαρινάκη, του εκπροσώπου του Ιδρυματος, Σπύρου Μπουμπουρα (γιου του Παντελή  Μπούμπουρα) καθως και  στελεχών της ασφαλιστικης εταιρειας  Ιντεραμέρικαν,  που έχει αναλάβει την  αεροδιακομιδή  ασθενών όπως την αναφέραμε πιο πάνω.  

Ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι  αυτος που έδωσε την ιδέα αυτης της παροχης από το Ιδρυμα Μπουμπουρα, μιλώντας αναφέρθηκε σε μια προσωπική του εμπειρία, όταν  πριν ένα χρόνο, χρειάστηκε να γίνει μια  αεροδιακομιδή ατομου σε κρισιμη κατασταση, όμως την  ιδια ωρα έτυχε να υπάρχουν άλλες 2 περιπτώσεις  αεροδιακομιδής από άλλα νησια, οποτε τα μεσα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσαν ανταποκριθούν σε άμεσο χρόνο  με αποτέλεσμα η αργοπορία αυτή να αποβεί  μοιραια…

Ετσι,  ειπε ο Δημαρχος,  σε μια από τις πολλές συνομιλίες του με τον Π. Μπούμπουρα έβαλε την Ιδέα των αεροδιακομιδων και από ιδιωτικό φορέα κάτι που το Ίδρυμα Π. Μπουμπουρα δέχτηκε και υλοποίησε.

Ο Σπυρος Μπουμπουρας,  στον ολιγόλεπτο χαιρετισμό του,  μίλησε  για τη συνεργασία και το καλο κλιμα που υπάρχει με  Δήμαρχο και την  προσπάθεια που κάνει το Ίδρυμα να ικανοποιεί ανάγκες του Νησιού.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκπρόσωποι της ασφαλιστικής εταιρείας οι οποίοι εξήγησαν τι ακριβώς έχουν αναλάβει.

Αυτό που θα  γίνεται λοιπόν είναι: όταν υπάρχει ανάγκη επείγουσας αεροδιακομιδής από το Νοσοκομείο Λήμνου και εφόσον δεν θα υπάρχουν κρατικά μέσα αερομεταφοράς από το ΕΚΑΒ ( που συνήθως υπάρχουν!), γιατί θα είναι απασχολημένα κάπου αλλού,  τότε το Νοσοκομείο θα απευθύνεται στην Ιντεραμέρικαν για την αεροδιακομιδή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ  ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ .  

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Έπαρχος Β. Γιαρμαδούρος και εκπρόσωποι των Τοπικών  Αρχών, ενώ δεν από πλευράς απλών πολιτών δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή (φωτογραφία)

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 22:18

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΩΝΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΡΑΣΗ

Γράφτηκε από τον

Ο  Σύλλογος Ανδρωνίου με τσάγια, καφές,  εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις,  κρατά τις Γυναίκες (κυρίως) της Συνοικίας σε εγρήγορση και συνοχή.

Την Κυριακή 19/12 το Δ.Σ. του Συλλόγου οργάνωσε μια συνάντηση των μελλών  στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας  με ένα τσάι και μια ομιλία από στέλεχος της Πυροσβεστικής (φωτογραφίες)  για τους κίνδυνους από πυρκαγιές.  

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 14:23

BLACK FRIDAY ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ!!!

Γράφτηκε από τον

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Τ.Κ. 81400 ΜΥΡΙΝΑ- ΛΗΜΝΟΥ

ΤΗΛ.FAX: 22540 22006                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Black Friday»

Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου , σας ενημερώνει ότι: 

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Λήμνο ο διεθνής θεσμός των καταστημάτων, η «Black Friday».

Δεδομένου ότι αυτή η προωθητική ενέργεια πραγματοποιήθηκε πέρυσι κατά κύριο λόγο από πολυεθνικές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το πεδίο ελεύθερο μόνο για τους μεγάλους αλλά να το επιφυλάξουμε μόνοι μας και για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Λήμνου προχώρησε σε ενημέρωση των καταστηματαρχών στην αγορά της Μύρινας, όπου το 80% των καταστηματαρχών συμφώνησε να πραγματοποιηθεί με γενναίες προσφορές συγκεκριμένων ειδών άνω του 40%.

 

Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 08:30-14:00 και 17:30- 21:00

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λήμνου αναλαμβάνει:

1)Ειδικές αφίσες όπου θα αναφέρεται η συμμετοχή του κάθε καταστήματος, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής, ποιοι συμμετέχουν.

2) Η αγορά θα εμπλουτιστεί με μουσική.

 Η γενική στάση του επιχειρηματικού κόσμου της Λήμνου απέναντι στον θεσμό μπορεί να γίνει θετική αν υπάρξει οργάνωση και σωστός συντονισμός, ώστε η «Black Friday» να λαμβάνεται ως πρωτοβουλία των εμπορικών καταστημάτων στις κεντρικές εμπορικές αγορές και όχι ως  μια πρακτική των μεγάλων αλυσίδων που υιοθετείται αναγκαστικά και από τα μικρά καταστήματα.

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

                  Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

       Χρυσόστομος Ψάρρας                                                                                Δανιήλ Ευάγγελος\

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΑΥΤΗ

Αυτές τις μερες βρίσκεται στη Λήμνο Γεωπονος από τη Μυτιληνη, ειδικος στην Καλλιέργεια Ελιας. Θα επισκεφτεί κτήματα καλλιέργειας Ελιας διαφόρων ιδιωτών,  που τον εχουν καλέσει και θα μιλήσει και θα απάντηση σε ερωτήσεις σε δυο δημόσιες συναντήσεις.

Η πρωτη  θα πραγματοποιηθεί στην Παναγιά στην Καφετέρια  ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ, την Τρίτη 21/11 στις 16.00 και η δεύτερη στη Ταβέρνα ΜΑΝΟΣ, στα Ρηχά Νερά, την Τετάρτη 22/11,  16.30.

Από το Ίδρυμα Π. Μπουμπουρα γίνεται γνωστο ότι την Πεμπτη 23/11/17, ΩΡΑ 17.00-19.00,  θα γίνει η πρωτη συνάντηση Προπονητών του Μπάσκετ με τους γονείς των Παιδιων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

 Επίσης καλούνται και Γονείς παιδιών που θέλουν να δηλώσουν τώρα συμμετοχή να προσέλθουν, και αυτοί,  στη  συνάντηση της Πέμπτη 23/11,  στο Κλειστό Γήπεδο  Μύρινας  το οποίο βρίσκεται εναντι Γυμνασίου Μύρινας.  

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 12:56

ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ !!!

Γράφτηκε από τον

Φωτογραφίες από τα γυρίσματα που πραγματοποίησε τηλεοπτικό συνεργείο του ιαπωνικού τηλεοπτικού δικτύου Nippon Television, κατά τη μονοήμερη παραμονή του στη Λήμνο.

Πρόκειται για το κορυφαίο τηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας και τα γυρίσματα έγιναν στη Μύρινα και τη Νέα Κούταλη, για τις ανάγκες εκπομπής του καναλιού.

Οι δημοσιογράφοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αλιευτικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα για τον τομέα της σπογγαλιείας και τη μακρά παράδοση της Νέας Κούταλης. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησαν με τον αλιέα κ. Νικόλαο Καλιμανά.

 

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017 20:34

ΜΕ 78% ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ, Η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Γράφτηκε από τον

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ [ΑΕΔΔ]

Δημήτρης Κουμελάς

Υπεύθυνος για τη Λήμνο


Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την εκλογή επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα.

Αποτελέσματα

ΜΟΥΔΡΟΣ         Ψήφισαν 55   ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 10 ,   ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ     44 , ΛΕΥΚΑ   1


ΜΥΡΙΝΑ        Ψήφισαν 93   ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 22,   ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ     70 ,  ΑΚΥΡΟ     1

ΣΥΝΟΛΟ     Ψηφισαν  148,   ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 32,  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 114, ΛΕΥΚΑ 1, ΑΚΥΡΑ 1  

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 22%, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 78%      

 

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017 20:01

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Γράφτηκε από τον

Και αυτό το Σαββατοκύριακο έπεσαν γκολ στο τοπικο πρωτάθλημα!  Και αυτό το Σαββατοκύριακο 100δες  ατομα, φιλαθλοι, παιχτες, παράγοντες, περασαν το απογευμα τους, ισως και με βροχη,  στα Γηπεδα της Λημνου !!!

φυσιολογικα κρινονται τα αποτελεσματα,  ακομη και η ηττα του ΚΕΡΑΥΝΟΥ, αφου νικητης είναι ο πάντα ανατρεπτικός  ΔΙΑΓΟΡΑΣ   Σαρδων .

Τα αποτελέσματα:

ΚΑΣΠΑΚΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 1-4

ΑΡΗΣ  - ΑΕΛ   0-0

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 4-1

ΚΕΡΑΥΝΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ  1-3

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΑΗΤΟΣ 6-0

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΘΑΝΟΣ 4-1

ΘΑΝΟΣ ΡΕΠΟ

ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΡΟΚΑ

Αυτό από άλλους χαρακτηρίζεται ως καταστροφικό για το τοπίο και επομένως και για τον Τουρισμό της Λήμνου και από άλλους ως επένδυση την οποία πρέπει να δεχτούμε.

Ναι - 47.1%
Όχι - 48.4%
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ - 4.5%

Ψηφισαν Συνολικά: 223
The voting for this poll has ended on: 26 Μαϊ 2014 - 04:36