15 Ιουλίου 2019
   Διαβάστε αυτή την εβδομάδα 
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 12:02

ΣΗΜΕΡΑ (27/01) ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ! Κύριο

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα 19 / 01 / 2017
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 690

ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών /Τοπικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 27η του μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 27/01/2017
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 690/19-01-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67 Ν.3852/10) Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

5. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

6. Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής του Δημοτικού Συμβουλίου με την προσθήκη νέων τμημάτων κοινόχρηστων χώρων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

7. Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας ανανέωσης - τροποποίησης της Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου για το έργο «Συμπληρωματικά έργα αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ. Κοντιά, Δημ. Ενότητας Νέας Κούταλης, Δήμου Λήμνου, Ν. Λέσβου, Περιφ. Βορ. Αιγαίου»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και της Περιφερειακής Εταιρίας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (Π.Ε.Α Β. Αιγαίου Α.Ε) για τον έλεγχο της ποιότητας των πόσιμων νερών των οικισμών της Λήμνου - Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Λήμνου στην επιτροπή παρακολούθησης
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 9. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Κρατικού Αερολιμένα Λήμνου «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για την αποκομιδή των απορριμμάτων έτους 2017»
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και της 130 Σμηναρχίας Μάχης για τον οικισμό Ανεμόεσσα για την αποκομιδή των απορριμμάτων έτους 2017
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

11. Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου 174 του ΔΚΚ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και συμψηφισμός ποσών με μελλοντικές χρεώσεις δικαιούχων
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

12. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Εξέταση αίτησης Αλέξανδρου Τζιβάκη και Αλέξανδρου Τζιβάκη & Σια Ο.Ε., σχετικά με την παράταση της μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφετέρια με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») που βρίσκεται στην περιοχή του Κάστρου
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

14. Εξέταση αίτησης Αλέξανδρου Τζιβάκη & Σια Ο.Ε., σχετικά με τη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφετέρια με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) που βρίσκεται στην περιοχή του Κάστρου
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

15. Εξέταση αιτήματος του εκπολιτιστικού συλλόγου Δάφνης «Οι Άγιοι Ανάργυροι» για παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Δάφνης
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

16. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση και αγορά πραγμάτων για το έτος 2017 ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 και 201 του ΔΚΚ)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
ακινήτων για το έτος 2017 (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81)

18. Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λήμνου για το έτος 2017
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λήμνου για την συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ.2123/36/01
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λήμνου για την συγκρότηση επιτροπών :
α.«Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.γ του ΠΔ 23/2000
β.«Εκμίσθωση Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 444Β΄/26-04-1999)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

21. Έγκριση της υπ΄αριθ.68/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

22. Έγκριση της υπ΄ αριθ 73/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης - Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και την δημιουργία νέων - έγκριση και διάθεση των πιστώσεων»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

23. Τροποποίηση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΕΠΑΛ-ΓΕΛ Μύρινας Λήμνου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

24. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.000,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λήμνου» που εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» του Πράσινου Ταμείου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25. Υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση της πράξης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λήμνου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Δ. ΒΑΡΟΥΣ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΥΡΙΝΑΣ»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων γενικών υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

30. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 2110/29.11.2016 ένσταση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση Χριστοδουλίδειου Αρρεναγωγείου και του προσκτίσματος αυτού στο Πορτιανού και μετατροπή του σε κέντρο πληροφόρησης θεματικού (ιστορικού) τουρισμού» κατά της υπ΄αριθμ. 1902/02.11.2016 απόφασης της Δ.Υ. για την επιβολή ποινικών ρητρών
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Διαβάστηκε 2720 φορές